Scroll Top

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Spletno trgovino za prodajo vstopnic in blaga www.proticket.si upravlja družba Proevent d.o.o., ID-številka za DDV: SI68557027, matična številka: 5879264 (v nadaljevanju: prodajalec ali Proevent).

Podporo za nemoteno delovanje spletne trgovine in prodaje zagotavlja Proevent (https://proticket.si/). Občutljivi podatki se prenašajo po varni povezavi SSL – secure socket layer, ki omogoča varno spletno nakupovanje.

Plačevanje s kreditnimi in debetnimi karticami poteka prek sistema Stripe. Nemoteno delovanje sistema omogoča Stripe Inc.

Kupec za opravljanje spletnih nakupov ne potrebuje uporabniškega imena in gesla. Za nakup sta potrebna samo podatka elektronskega naslova kupca in bančna kartica ter podatki plačnika.

Če se pri nakupu odloči za prejemanje elektronskih obvestil, je elektronski naslov uporabljen tudi za pošiljanje sporočil o novostih o vinskih dogodkih in vstopnicah. Kupec odgovarja za pravilnost osebnih in drugih podatkov, ki jih vnese ob nakupu.

Proevent je partnerski izvajalec prodaje vstopnic tudi za druge dogodke.

V primeru suma zlorabe je kupec dolžan nemudoma obvestiti Proevent po e-pošti na naslov info@proticket.si ali na tel. številko 01 300 32 24.

Pridobljene podatke Proevent uporablja izključno za lastne potrebe. Več v sekciji Izjava o varovanju osebnih podatkov.

Ti splošni pogoji imajo naravo pogodbe. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Prodajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji kot v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED NAKUPOM (OZ. SKLENITVIJO POGODBE)

Prodajalec se zavezuje, da kupcu še prej, kot ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovi naslednje informacije:

− podatke o dogodku (ime in sedež, matično in davčno številko, naslov, na katerem prodajalec opravlja dejavnost, po potrebi tudi ime in sedež podjetja, v imenu katerega prodaja vstopnice ali blago in na katerega lahko kupec naslovi svojo pritožbo),

− kontaktne podatke, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

− glavne značilnosti produkta,

− končno ceno produkta, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave produkta ni mogoče izračunati vnaprej,

− plačilne pogoje oziroma izvedbe storitve, rok dostave storitve, kadar je to potrebno,

− informacijo o pritožbenem postopku pri prodajalcu,

− pogoje, roke in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s členoma 43.č in 43.d Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot); če potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

− o možnosti zunajsodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstvih, ki so v uporabi v Proeventu, ter o njihovi dostopnosti.

PLAČILNA SREDSTVA

Plačilna sredstva so:

− kreditne in plačilne kartice, podprte s strani Stripe Inc. (Eurocard/Mastercard, American Express, Diner’s, Visa); plačnik (podatki v računu kupca) mora biti ista oseba, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice;

Plačilna sredstva in načini dostave so določeni v postopku nakupa.

Pri plačevanju s kreditnimi karticami je treba poleg osnovnih podatkov na kartici (št. kartice, veljavnosti in CVC-kode) med postopkom plačevanja vpisati tudi druge podatke, ki jih zahteva banka.

Pri plačevanju s kreditnimi/plačilnimi karticami plačevanje poteka na bančni spletni strani. Vse pogoje plačevanja in varnostni protokol določa in izvaja banka.

ZUNAJSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z Zakonom o zunajsodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter s spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES:

− izjavljamo, da ne priznavamo nikakršnega izvajalca zunajsodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov,

2. NAKUP VSTOPNIC

Vstopnice za dogodke organizatorja Proevent po spletu kupujte le v spletni trgovini (proticket.si). Drugih ponudnikov in posrednikov pri nakupu vstopnic ni.

Potrdila o nakupu in vstopnice (»natisni si doma« vstopnice) so shranjene v PDF-datoteki, za kar je treba imeti na računalniku nameščen najmanj Adobe Reader 7.0.

Pri spletnem nakupu na https://proticket.si priznamo ob določenih akcijah popust za določeno časovno obdobje. Popust je obračunan ob vnosu kode za popust (ali promocijska akcija).

STANJE NAKUPOV IN VSTOPNICE

Na elektronski naslov, naveden v času nakupa, boste prejeli potrdilo uspešno opravljenega nakupa, kjer je vidno tudi stanje vstopnic (število, datum in lokacijo prireditve) in nakupa.

VSTOP V DVORANO (VSTOPNICE, KUPLJENE PREK SPLETA)

Vstop v dvorano je mogoč z doma natisnjeno ali elektronsko vstopnico, shranjeno na mobilnem telefonu ali drugi prenosni napravi. Fotografijo vstopnice ali fotografijo naprave z vstopnico ne priznavamo kot vstopnico.

Ob nakupu vstopnic za prireditev prejmete potrdilo in vstopnico/-e na elektronski naslov plačnika, ki ga je treba na vhodu na prireditev zamenjati za zapestnico. Vstopnico lahko natisnete ali shranite v mobilni telefon.

Kupljenih vstopnic ne morete vrniti in zanje zahtevati povračila.

VAROVANJE VSTOPNIC

Vstopnic ni dovoljeno zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Kupec je odgovoren za varovanje kupljenih vstopnic in preprečevanje zlorab, do katerih lahko pride, če kakorkoli omogoči tretjim osebam dostop do vstopnice oz. QR kode. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da nadaljnji vstopi z isto vstopnico ne bodo možni. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje in pravila organizatorja prireditve.

NAPAKE MED NAKUPOM

Če brskalnik posreduje obvestilo o napaki med nakupom ali se ob nakupu pojavijo druge očitne težave, kupec pred ponovnim poskusom najprej preveri stanje transakcij v lastni banki oz. računu. Če potrdilo za želeno prireditev ni izpisano, transakcija ni bila opravljena. Če je nakup naveden v rubriki transakcij v spletni banki, je bila transakcija uspešna. V primeru nastalih težav kontaktirajte Proevent prek info@proticket.si ali 01 300 32 24.

PRITOŽBENI POSTOPEK

Pritožbo je mogoče oddati v pisni obliki na elektronski naslov info@proticket.si (ob pošiljanju prejmete potrditev prejema sporočila) ali s priporočenim pismom na naslov: Proevent d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana. V pritožbi je treba navesti kontaktne informacije vlagatelja pritožbe in natančno opisati razloge za pritožbo. Pritožbo je treba oddati najpozneje osem dni pred prireditvijo.

Proevent oz. organizator prireditve je v osmih dneh po prejemu pritožbe dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

NAKUP VSTOPNIC PREK SPLETA JE DOKONČEN

Pred klikom na Kupi sedaj je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (datum in znesek nakupa, naziv prireditve, število vstopnic itd.). V zadnjem okencu pred plačilom še vedno lahko spremeni št. vstopnic. Po nakupu vstopnic, ki je pri spletnem nakupu izveden neposredno po kliku na gumb Kupi sedaj, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči.

V skladu z 12. točko petega odstavka 43.č člena ZVPot potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže k izpolnitvi svojih obveznosti ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, razen če se pogodbeni stranki s pogodbo ne dogovorita drugače. Glede na navedeno zakonsko izjemo so vsa naročila vstopnic zavezujoča, ne glede na način naročila (spletna trgovina ali na prodajnem mestu, na blagajni prireditve). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji in tujini, kupljenih prek spletnega portala Proevent ali njegovih pooblaščenih prodajnih mest, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjave ali nadomestnih vstopnic. Izgubo, krajo ali uničenje vstopnice je treba čim prej sporočiti prodajalcu.

Nakup vstopnic v spletni trgovini je mogoč le za fizične osebe. Če želite opraviti nakup za pravno osebo, nas kontaktirajte po e-pošti na naslov info@proticket.si ali v času uradnih ur (od 8.30 do 15.ure vsak delovnik) pokličite na 01 300 32 11.

Vstopnice lahko kupite tudi v času prireditve na lokaciji dogodka.

Za namen dobave vstopnic za pravne osebe (izpolnitev pogodbene obveznosti) kupec prodajalcu posreduje podatke o naslovu dostave, telefonsko številko in e-naslov.

CENE BLAGA

Vse cene vsebujejo DDV, ki je za storitev veljaven. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj sveže in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali če se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, Proevent omogoči kupcu odstop od nakupa.

POSTOPEK NAROČANJA

Vstopnice so izbrane in naročene s seznama vstopnic na https://proticket.si. Kupec izbere želeni izdelek tako, da klikne na gumb Kupi vstopnico.

Pred oddajo naročila je prikazan osnutek naročila, pripravljenega za oddajo tako, da ima kupec možnost preveriti pravilnost vnesenih podatkov oz. prepoznati morebitne napake ter popraviti ali spremeniti podatke, povezane z naročilom (količino in vrsto izdelkov, način in kraj dostave ter način plačila).

S klikom na gumb »Kupi sedaj« kupec izjavlja, da v celoti razume splošne pogoje in se z njimi strinja. Če je naročilo uspešno zaključeno, se na spletni strani izpiše potrditveno besedilo.

Po oddaji naročila kupec prejme po e-pošti obvestilo, da je naročilo sprejeto.

Proevent lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo telefonsko številko.

PONUDBA VSTOPNIC

Zaradi narave poslovanja prek spleta je ponudba vstopnic sprotno osveževana. V ponudbi so na voljo izdelki v manjših količinah. Za naročila večjih količin (deset ali več) nam pišite na info@proticket.si.

 

ODPOVED PRIREDITVE

Ob odpovedi prireditve ali spremembi njenega datuma je za urejanje nastalih razmer in vračilo denarja odgovoren Proevent d.o.o.

Če je prireditev odpovedana ali prestavljena, lahko vstopnice uporabite za nov termin prireditve ali pa vam vrnemo denar, in sicer najpozneje v mesecu dni po preteku načrtovanega datuma prireditve. Za pozneje vrnjene ali neizkoriščene vstopnice ne vračamo denarja in jih ni mogoče zamenjati za drugo prireditev. Vrednost vstopnice, prenesene na nov termin prireditve, ostaja enaka.

Lastniki vstopnic, plačanih s plačilnimi servisi, ki omogočajo vračilo na isto plačilno sredstvo, prejmejo povrnjen znesek na isti način, kot so opravili plačilo. Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne ne glede na obliko.

V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave) niso povrnjeni.

Proevent o spremembah obvešča na svoji spletni strani ter v javnih medijih in socialnih omrežjih.

VRAČILA KUPNINE ZARADI VIŠJE SILE (EPIDEMIJA NOVEGA KORONAVIRUSA)

Kupnino za prestavljene ali odpadle prireditve zaradi višje sile, za katero šteje tudi epidemija covida 19 (novega koronavirusa), Proevent kupcem vstopnic povrne na enega od navedenih načinov:

  1. a) Vračilo kupnine od vstopnic za prestavljene ali odpovedane prireditve, katerih organizator je Proevent

Za odpadle prireditve si Proevent prizadeva poiskati nov datum. O novih terminih ter tudi o tem, za katere prireditve ni zagotovljen novi termin in so odpovedane, Proevent obvešča sproti na spletnih straneh in socialnih omrežjih Proeventa ter v e-novičniku. Kupljene vstopnice za prestavljene prireditve veljajo za nadomestne termine in jih obiskovalcem ni treba menjati (če ni navedeno drugače).

Če obiskovalcem novi termin prireditve ne ustreza ali je ta odpovedana, Proevent izda dobropis v znesku cene vstopnice ali povrne kupnino. Dobropis ali zahtevek za vračilo kupnine je treba urediti do dneva novega datuma prestavljene prireditve. Dobropis velja najmanj do novega termina prestavljene prireditve.

V primeru s trenutno zakonodajo veljavnega potrdila o pozitivnem testu na virus covid-19, organizator ponuja možnost vračila denarja na račun ali dobropisa za prvo naslednjo prireditev (po izboru kupca). Pogoji vračila denarja so isti, kot v primeru odpovedi prireditve zaradi višje sile.

Zahtevki za vračilo kupnine ali izdajo dobropisa

Proevent izstavitev dobropisa ali vračilo kupnine uredi v roku 30 dni od prejetja pisnega zahtevka za vračilo. Zahtevek lahko kupci vstopnic uredijo na sedežu družbe Proevent v času odprtja ali na daljavo. Na daljavo tako, da e-vstopnico, fotografijo ali njen sken in podatke za nakazilo na TRR pošljejo na info@proticket.si.

IZDAJA RAČUNA

Proevent d.o.o. po odpremi naročenih artiklov kupcu pošlje račun, in sicer v pdf-formatu na njegov e-naslov. Na računu so razčlenjeni cena in stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema prek e-pošt info@proticket.si ali 01 300 32 24. Pozneje oddanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov Proevent ne upošteva.

3. IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

 

Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ter internimi akti. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih s stranko. Splošna izjava o varovanju osebnih podatkov je objavljena na tej strani.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki so zbrani ob vplačilu spletnih vstopnic festivala.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, obsegajo vaše ime in priimek, kontaktne informacije in podatki o plačniku ter e-naslov za dostavo e-vstopnic. V primeru pravnih oseb tudi naziv družbe ali ime organizacije s pripadajočimi podatki (naslov, davčna številka, odgovorna oseba), elektronski naslov, telefonski kontakt.

Na tej spletni strani je ravno tako mogoče zbirati podatke o vašem obisku, kot npr. ime ponudnika internetnih storitev in IP-naslov, s katerim dostopate do interneta; datum in čas dostopa do spletne strani; naslove spletnih strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, in internetni naslov spletne strani, s katere pridete neposredno na našo stran. Ti podatki so zbrani z namenom izboljšanja spletne strani, analiziranja smernic in administriranja ter so shranjeni za namen vodenja transakcij.

NAMEN UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki so zbrani s spletno prodajo, so uporabljeni za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki jih zahtevate ali v katere privolite.

Vaše osebne podatke prodajalec uporabi, da:

− izpolni naročilo oziroma pogodbeno obveznost (pošiljanje gradiva, ponudb, računov – vse v zvezi z naročilom) ter drugo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo,

− zagotovi boljšo in bolj učinkovito pomoč strankam,

− izboljša delovanje spletne prodaje, ponudbo storitev in sledi smernicam razvoja informacijske tehnologije,

− naredi stran uporabniku bolj prijazno, z implementacijo najnovejših orodij za spletno trgovanje,

− vas obvešča o pomembnih informacijah glede novosti v prodaji in obvestil organizatorjev;

− podatki o obiskih spletnega mesta so uporabljeni za namene raziskav, kot npr. za izračun statistik z uporabo spletnega orodja Google Analytics.

Če se prijavite na novice ob registraciji v spletni portal prodajalca, ta uporabi tehnologijo, ki sporoča, da ste kliknili na povezavo, navedeno v elektronski pošti. To informacijo lahko združimo z vašimi osebnimi podatki z namenom, da vam posredujemo bolj specializirano elektronsko pošto oziroma informacije, deljene z zunanjim ponudnikom za pošiljanje masovne e-pošte. Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki vam omogoča, da prekinete prejemanje takšne elektronske pošte.

UPORABA PIŠKOTKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Ko prvič obiščete spletno mesto, je v vaš računalnik shranjen piškotek (če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema); če ste spletno mesto že obiskali, pa spletni strežnik prebere piškotek, shranjen v vašem računalniku. Eden od namenov uporabe piškotkov je zbiranje statistike o obiskanosti spletnega mesta, opisane zgoraj. Piškotkov ni mogoče uporabiti za pogon programov ali za prenos virusov na vaš računalnik. Uporabljamo jih tudi za zbiranje podatkov o tem, katere spletne povezave uporabnik obišče. Te podatke uporabljamo za ugotavljanje, ali strankam res pošiljamo informacije, ki jih želijo brati. Zbiramo jih v združeni obliki in jih ne povezujemo z vašimi osebnimi podatki.

Proevent zbira naslednje podatke o uporabniku:

− IP-naslov, različico brskalnika (user agent), čas, naslov obiskane strani (URL), stran, s katere uporabnik pride na obiskano stran (referrer) – če je ta podatek posredovan (podatki so ob uporabnikovem dejanju zapisani v dnevnik tega dne);

− podatke, ki jih uporabnik posreduje v svoj profil (ime in priimek, naslov, kraj, pošta, država – obvezno, mobilni telefon, telefon);

− podatke o ogledih dogodkov za zagotavljanje delovanja funkcionalnosti označevanja prebrane vsebine, oznako teme, enolično oznako uporabnika, čas ogleda (podatki so shranjeni največ leto po dogodku; periodično so zbrisani vsi podatki o ogledih tem razen zadnjega).

Proevent uporabniku ob začetku seje dodeli piškotek (session cookie) za prilagoditev uporabniške izkušnje. Podatki so shranjeni, dokler uporabnik ne zapre brskalnika.

Proevent dodeli uporabniku ob samodejni prijavi trajen piškotek (persistent cookie) za njegovo enolično identifikacijo. Podatki so shranjeni trajno oz. dokler uporabnik ne zbriše piškotkov iz brskalnika oz. dokler ne izklopi samodejne prijave v svojem profilu.

Proevent za vodenje statistike o obiskanosti spletne strani uporablja Google Analytics.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Proevent ne posreduje osebnih podatkov nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke lahko posreduje svojim pogodbenim obdelovalcem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Podatki so lahko posredovani:

– družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega portala in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, elektronsko trženje …),

– podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (Stripe Inc.), vendar le toliko, kolikor je nujno za uspešno izvedbo naročila,

– pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakonodaja (kot npr. sodišče).

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z veljavno zakonodajo.

Proevent uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo vaše osebne podatke varovati pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki jih posredujete, so shranjeni na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba in so v zavarovanih prostorih. Kadar posredujete občutljive podatke oziroma informacije (npr. številko kreditne kartice) z interneta, ste na spletni strani banke ali procesorja za izvajanje plačila, pri katerem je v uporabi enkripcija, protokol SSL (Security Socket Layer).

ODGOVORNOST

Informacije, objavljene na spletni strani proticket.si so informativno-promocijskega narave. Proevent d.o.o. prevzema odgovornost, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in sveže. Fotografije, večmedijske vsebine, dokumenti in opisi zagotavljajo lastnost dogodka.

Ljubljana, 19. 10. 2022

Poevent d.o.o.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in ostanite obveščeni o prihodnjih dogodkih, akcijah in ugodnostih.